Monthly Archives: April 2018

Kassel

Het hoofdstation van Kassel was totaal uitgestorven toen ik er kwam. Op het andere station was iets meer leven te bespeuren.